Oppgave 9.2 - สำนวน คำพังเพย คำสุภาษิต (Ordtak)

นำคำไปใส่ในช่องให้ถูกต้อง

9_1_ordtak.png
ต่อปากต่อคำลากโยงเส้น ข้อความที่มีความหมายสอดคล้องกัน
ปั้นน้ำเป็นตัว
ตัวใครตัวมัน
ความรู้แค่หางอึ่ง
กลิ้งครกขึ้นภูเขา
จับปลาสองมือ
ลื่นเป็นปลาไหล
ทำงานตัวเป็นเกลียว
ต่อปากต่อคำ
ตีนเท่าฝาหอย
หัวแหลมเหมือนหัวลิง
มีความรู้น้อย
ถกเถียงกันไม่รู้จบ
ต่างคนต่างเอาตัวรอด ไม่มีการช่วยเหลือกัน
เป็นคนคล่องจนใครตามไม่ทัน
ทำได้ยากและต้องใช้ความพยายาม
ทำเรื่องไม่จริง ให้เป็นเรื่องจริง
เป็นคนฉลาด
การทำทั้งสองอย่างในเวลาเดียวกัน
เด็กทารก ที่ยังเล็กอยู่
เป็นคนขยันทำมาหากิน