Oppgave 9.4 - ประโยค

Oppgave_2_9_4.png
นำประโยคที่ใช้ในการสื่อสาร ไปใส่ให้ถูกต้อง
ประโยคบอกเล่า
ประโยคปฏิเสธ
ประโยคคำถาม
ประโยคขอร้อง
ประโยคคำสั่ง
ประโยคแสดงความต้องการ
พยาบาลมีหน้าที่ดูแลคนป่วย
เด็กหลายคนไม่ชอบรับประทานผัก
ใครตอบคำถามเรื่องนี้ได้บ้าง?
ได้โปรดช่วยฉันยกกระเป๋าด้วยค่ะ
นักเรียนอย่าส่งเสียงดังในห้องสมุด
มานะต้องการเป็นทหาร