Oppgave 7.2 - ภาษาไทยที่ควรรู้

1. สาร ผี ถุง ฉัน ให้ ข้าว ฝาก
2. เศรษฐี ขี้ ฝาก ขวด ให้ ผึ้ง ใส่ ถุง
3. งู อยู่ วัด โม ใหญ่ โลก นอน ณ ริม ฬี
4. พ่อ ซื้อ ค้า ฟัน ทอง ช้าง ฮ่อ
5. ไก่ ตาย บน จิก ปาก โอ่ง เด็ก
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

เรียงคำให้ถูกต้องตาม “วิธีจำ” พยัญชนะใน อักษร ๓ หมู่

1.            
2.                
3.                  
4.            
5.