Oppgave 8.1 -

ครอบครัวของฉัน

เมื่อพูดถึงครอบครัว ฉันรู้สึกอบอุ่น ครอบครัวประกอบด้วย พ่อ แม่ และ ลูก 

ครอบครัวของฉันมีกัน ๕ คน พ่อ แม่ พี่ น้อง และ ฉัน

พี่คนโตมีอายุมากกว่าฉัน ๒ ปี ฉันเป็นลูกคนกลางอายุ ๙ ปี น้องคนเล็กมีอายุ ๔ ปี ฉันและพี่เดินไปและกลับ จากโรงเรียน พร้อมกันทุกวัน หลังเลิกเรียนแล้ว พี่คนโตช่วยแม่เลี้ยงน้อง ฉันมีหน้าที่เอาขยะ ไปทิ้งในถังขยะ

เราเล่นด้วยกันทั้งฉันพี่และน้อง เรารับประทานอาหารร่วมกัน ทุกวัน แม่ทำอาหารอร่อย ให้พวกเรารับประทาน พ่อล้างจาน เมื่อเราอิ่มแล้ว

ฉันมีความสุขกับครอบครัวของฉัน เราช่วยกันทำงาน เราทุกคนรักกัน ฉันรักพ่อแม่พี่น้อง

เรียงความของ ลินดา