Oppgave 9.1.2 - เรียงคำเหล่านี้ให้เป็นประโยคให้ถูกต้อง

๔. ห้อง หนังสือ สมุด มี

๕. ไป มาลี ที่ ประเทศไทย พักร้อน

๖. ให้ คนดี เรา เป็น สอน พ่อและแม่

๗. เป็น ลูก ออก ไก่และนก ไข่