Oppgave 11.2 - เขียนหมายเลขให้ตรงกับคำเหล่านี้

คำอุทาน คำกริยา คำบุพบท คำสันธาน คำสรรพนาม คำนาม

ฉัน เธอ คุณ พวกเรา คือ
มาลี  มานะ  เก้าอี้ คือ
บน นอก ใน ข้าง คือ
และ กับ แต่ หรือ คือ
ว้าย! โอ้ย! เอ๊! คือ
ชอบ  มี  เดิน  เก็บ คือ