Oppgave 10.3 - นำวันไปใส่ให้ตรงกับสีของวัน

หนึ่งสัปดาห์มี ๗ วัน

วันจันทร์       วันอังคาร        วันพุธ      วันพฤหัสบดี       วันศุกร์        วันเสาร์        วันอาทิตย์