Oppgave 2.2 - ฟังและเลือกพยัญชนะที่ถูกต้อง

ให้นักเรียนฟังเสียง และ โยงตัวพยัญชนะจากเสียงที่ได้ยิน ให้ตรงกับรูปภาพ
Thaitegn09.jpg
Thaitegn08.jpg
Thaitegn12.jpg
Thaitegn07.jpg
Thaitegn10.jpg
Thaitegn11.jpg
bokstavelefant.jpg
bokstavsymbal.jpg
bokstavkjetting.jpg
bokstavtallerken.jpg
bokstavbusk.jpg
bokstavslange.jpg