Pagsasanay 2.

(Ikalawang aklat sa p.8)


Pagsunod-sunurin ang mga pangalan ng araw.