Bakasyon sa tag-lagas


(Ikalawang aklat p.58) 

Nag-iskursyon sa gubat ang pamilya kasama ang kanilang kaibigan. 

Nagdala sila Arnel ng isda at mga soriso para iihaw. 

Ang iba naman ay may dalang mga inumin. 

Gumawa ng ihawan si Tatay sa ilalim ng puno. 

Nang nagbaga na inilagay ni Tatay ang mga iihawin na isda at soriso sa ibabaw ng baga. 

‘’Sa iyo ito, Arnel,’’ sabi ni Tatay habang iniabot niya ang soriso sa anak. 

‘’Iyan naman sa iyo, Tessie,’’ dugtong ng ama. 

 ‘’Kunin ninyo iyong inumin doon,’’ sabi ng nanay. 

‘’Ilan ang kukunin ko?’’ tanong ni Kuya Arnold.