TULANG MAY KUWENTO

(Ikalawang aklat sa p.56)

Mayro’ng isang batang pangalan ay Petra. 

Maitim at pangit at saka pandak pa.    

Pinagtatawanan ng kanyang mga kababata        

Pagka’t di maganda ang mukha’t ayos niya.


Nguni’t isang araw nalaman ng lahat.

Gumanda si Petra, sila ay nagulat.


Matandang pulubi’y kanyang tinulungan.    

At ang mga namimintas, nangagtingin lamang.


Hindi sila matulungin na di gaya ni Petra,

Sa halip na tumulong, napagtawanan pa.   


‘’Petra, mula ngayon ay di ka na pangit.     

Pagka’t ang puso mo’y maganda’t malinis.      


Noon din si Petra ay naging maganda, 

Ito’y gantimpala ng engkantada.


Mga ibang bata na lubhang malupit.         

Pagkatapos niyon ay biglang pumangit. 


Sabi ng pulubing isa palang ada:

‘’Ngayo’y maganda na, ang pangit na si Petra.’’