Pagsasanay 7 B

(Ikalawang aklat sa p.20-21)

Gumawa ng grap. Manaliksik ka sa iyong klase o sa mag kaibigan. 

Itala mo sa grap kung ilan-ilan ang nag-oopisina, namamahala og nagtatrabaho sa sining ng kalusugan.