Pagsasanay sa p.60-61


A. Piliin ang tamang sagot sa bugtong.
Mataas kung nakaupo, mababa kung nakatayo.
Pag munti’y may buntot, paglaki ay punggok.
Narito na si Pilo, sunong-sunong ang pulo.
Ibon kong kay daldal-daldal, ginagaya lang ang inuusal.
Heto na si Ingkong, bubulong-bulong.
gaater_frosk.jpg
gaater_parrot.jpg
gaate_hund.jpg
gaater_veps.jpg
gaate_skilpadde.jpg