Pagsasanay sa p.52


A. Sagutin mo ang mga tanong. 


1. Kailan muling makikita nina Bebot, Totoy at Lita ang ka-nilang lolo at lola?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


2. Anu-ano ang gusto nilang makita sa Batangas kung Mahal na Araw?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------


3. Ano ang pangako ng lola sa mga bata?

--------------------------------------------------------------------------------------------------------