ANG MAG-ANAK NA PILIPINO

 


‘’Nanay, dumating na po si Kuya Totoy. Ayun, o’’, sabi ni Bebot. 

‘’ Halika at salubungin natin,’’ tugon ng ina. 

‘’Mano po, Nanay,” sabi ni Kuya Totoy habang siya’y nagmamano. 

‘’Kaawaan ka ng Diyos, anak,’’ malabing na sabi ng ina. 

‘’Bakit hindi mo pa kasabay si Ate Lita mo?’’ tanong ng ina. 

‘’May pulong po sila ngayon, Nanay,’’ sagot naman ni Totoy. 

Pagkaraan ng ilang oras may tumigil na sasakyan sa harapan ng bahay. 

 ‘’Yipee! Heto na si Tatay. Heto na si Ate,’’ sigaw ni Totoy. 

Pagkaraan pa ng ilang sandali tumunog ang kampana ng simbahan. Ika-anim ng gabi. 

‘’Orasyon na mga anak. Tayo nang magdasal,’’ ang sabi ng ina habang nagsisindi ng kandila sa kanilang maliit na altar. 

Pagkatapos nilang magdasal may kumatok sa pinto. 

‘’Tao po.’’ Dumungaw sa bintana si Totoy. 

‘’Sina Lolo at Lola!!! Sandali po lamang,’’ sabi ni Totoy. 

‘’Mano po, Lolo. Mano po, Lola’’ sabi ng mga bata habang sila ay nagmamano sa lolo at lola. 

May dala-dalang mga bayong sina Lolo at Lola. Inabot nila ang mga ito sa mga bata. 

‘’Naku! Ang daming pasalubong sina Lolo at Lola,’’ tuwang-tuwang sabi ng mga bata. 

‘’Magpahinga muna kayo sandali, Inay, Itay. Maghahanda kami ng hapunan,’’ ang tugon ng ina sa kanyang mga magulang. 

Tulong-tulong sa paghahanda ng hapunan ang pamilya. Nagsandok ng ulam ang nanay. 

Nag-ayos ng pinggan si Lita. Naglagay ng inumin sa pitsel si Totoy. 

Tinawag ni Bebot ang tatay, lolo at lola. Nang nakaupo na silang lahat, sila ay nagdasal. 

‘’Salamat, dakilang Diyos sa biyayang kaloob, Ninyo. Amen.’’ Masayang nagsikainan ang mag-anak. 

‘’O, Bebot, huwag kang magsasalita kapag puno ang bibig. 

Lulunin mo muna ang pagkain na nasa bibig mo,’’ paalaala ng ina sa anak. Pagkatapos nilang kumain … 

‘’Kami na ang magliligpit, Inay. Magkukuwentuhan na kayo sa sala o kaya’y manood kayo ng TV,’’ sabi ni Nanay.