Pagsasanay sa p.45-48

3.


Pakinggan muli ang teksto «Tayo Nang Mamasyal».
Lagyan ng tama sa harap ng mga pangungusap na totoo.
Sa mga pangungusap na hindi tama, sulatan ng mali sa harap nito.

Ang Rizal park ay kilalang Calamba na dito pinanganak ang Pam-bansang bayaning Jose Rizal.
Makikita ang Dambana ng Birhen ng Antipolo sa lalawigan ng Rizal.
Ang Bundok Arayat at Pinatubo ay mapupuntahan sa Gitnang Bisaya.
Kilala ang Baguio sa kaniyang malamig na klima.
Ang Simbahan ng Barasoain ay makasaysayang simbahan sa Git-nang Luzon.
Ang Turtle Island ay sa dakong Mindanao.
Sa Bisaya ay naroroon ang San Juanico Bridge.
Ang Ninoy Aquino Park ay nasa lungsod ng Quezon.