TAYO NANG MAMASYAL


(Ikalawang aklat p.45) 

Pakinggan mo ang kuwento. 

1. Gumamit ng computer. 


A. Magbasa sa Internett tungkol sa mga pook na maaring mapasyalan sa Maynila at mga karatig na pook.

Sumulat ka ng salaysay. Ikuwento mo tungkol sa pook na nabasa mo at ipaliwanag kung anong kahalagahan ng bawat pook. 

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------


B. Humanap ka rin ng mga lugar na dinadayo ng mga turista dito sa Norway at ilarawan mo ang lugar. 

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------