ANG BATANG LALAKI SA PULANG LANGIT

(Ikalawang aklat sa p.32-37) 

 Pagsasanay 5. 


Piliin ang damdaming ipinahahayag sa mga sumusunod.

A. Tingnan mo ang kabibe.
Doon ay may makikita ka.
B. Bakit kaya namumula ang kanyang mukha? Bakit may liwanag sa kanyang ulo?
C.Kapag mapula ang langit ay maganda ang panahon kinabukasan.
D.Yeheey! Matutuloy ang piknik bukas.