Ikalawang aklat sa p.23


May palaisdaan ang kapatid ng lolo ni Arnel sa Pilipinas. 

Minsan nang sila’y nagbakasyon sumama si Arnel nanghuli ng isda. 

Tuwang-tuwa ang bata. ‘’Puwede ba nating iihaw ang nahuli kong isda?’’ tanong ni Arnel. 

‘’Siyempre naman, iho, para matikman mo ang sariwang isda,’’ ngiting sagot ng lolo.