ANG BATANG LALAKI SA PULANG LANGIT 

(Ikalawang aklat sa p.32-37)

Pagsasanay 4.

bok2oppgaves32_37_4_1.jpg

Isulat ang salitang inilalarawan ayon sa kuwentong binasa.
Piliin ang tamang sagot sa loob ng ulap.

a. magandang b. mapulang c. malungkuting d. mapagtanong na e. mahiwagang