Pagsasanay 3

(Ikalawang aklat sa p.10)

Pagksamahin ang tamang pagsalin ng mga salita sa Norwegian.
god helse
fred
nabo
selvstendighet
renhet
kapayapaan
kalinisan
kalusugan
kapitbahay
kasarinlan