ANG BATANG LALAKI SA PULANG LANGIT 

(Ikalawang aklat sa p.32-37)

Pagsasanay 3. 

Piliin ang salitang hindi kasama. 

a.
b.
c.
d.
e.
f.