Pagsasanay 10.

Pagsamahin ang salitang katumbas sa larawan.
Kumakain ang bata.
Naglalakad si Ronnie.
Nagbabasa si Mario.
Nabali ang sanga ng kahoy.
marioreads.jpg
knektgren.jpg
ronniewalks.jpg
barnetspiser.jpg