Pagsasanay tungol sa bahagi ng katawan

(Ikalawang aklat p.39)

hode_farger_web.jpg
A. Pagkabitin ng guhit ang wastong pagsalin sa Norwegian.
ulo
mata
ilong
pisngi
labi
leeg
munn
nese
øye
kinn
hals
hode