Nasaan si Elvie?


Pumayag na rin ang nanay, ‘’Sige. Pumunta ka sa lola mo. Natitiyak mo bang hindi ka maliligaw? Alam mo bang puntahan ang bahay ni Lola Tentay?’’ tanong niya kay Elvie.

‘’Alam ko po. Hindi ako maliligaw, Nanay,’’ paniguro ni Elvie.

Masayang umalis si Elvie. Pupunta siya sa lola Tentay. Dadalaw siya sa lola niya. Ngayon lamang siya pinayagan pumuntang mag-isa sa lola Tentay.

Hinanap ni Elvie ang bahay ni Lola Tentay. Nguni’t hindi niya makita ang bahay. Maraming magkakaparehong bahay sa lugar na iyon. Tanghali na ay hindi pa nakikita ni Elvie ang bahay.

Noon ay hinanap na ng nanay at ni Lola Tentay si Elvie. “Kanina pa umalis si Elvie para pumunta sa inyo,’’ sabi ng nanay kay lola Tentay.

‘’Wala pa siya,’’ sabi ni Lola Tentay.

Samantala, hanap pa rin nang hanap si Elvie. Pagod na siya. May nakita siyang pulis.

‘’Naligaw ka ba?’’ tanong ng pulis kay Elvie.

‘’Opo, hindi ko makita ang bahay ni Lola Tentay ko.’’

‘’Alam mo ba ang pangalan ng kalye at numero ng bahay na tinitirhan niya?’’ tanong ng pulis.

‘’Opo,’’ at ibinigay ni Elvie sa pulis ang pangalan ng kalye at numero ng bahay ng kanyang lola Tentay.

‘’Heto na si Elvie!’’ natutuwang sabi ni nanay at ni Lola Tentay.