ANG BATANG LALAKI SA PULANG LANGIT

(Ikalawang aklat sa p.32-37)

Pagsasanay 1.

Iayos ang mga larawan ayon sa pangyayari.