Pagsasanay 9.

 bok2oppgave9.jpg

Buuin ang pangungusap sa pamamagitan ng pagpili ng angkop na salita sa mga salitang nakalista sa ibaba.

1. Ang ay nagtuturo.
2. Nakalilipad ang .
     3. Mainit ang sikat ng .
4. ang awit niya.
5. Naglaro kami .
6. Ang pusa ay may .
7. ang aso.
8. Nasunog ang .
9. Ang daan ay .
10. Bago ang kanyang .