Pagsasanay 6.

(Ikalawang aklat sa p.18-19)

  

Sabihin kung anong hayop ang tinutukoy.

1. Ito ay nagbibigay ng gatas. 
2. Ito ay matalik na kaibigan ng tao.
3. Ito ay anak ng manok.
4. Ito ay madalas na sinasakyan.
5. Ito ay nilulutong litson.
6. Ito ay nagbibigay ng itlog.
7. Ang balahibo nito ay ginagawang damit.
8. Ito ay magaling na tumalon.
9. Ito ay nanghuhuli ng mga daga.
10. Ang gatas nito ay ginagawang “brunost”.