Pagsasanay 1.

(Ikalawang aklat sa p.7)

Sagutin ng «Tama» o «Mali» ang mga tanong.

1. Sabado noong dumating sina Arnel sa Pilipinas.
2. Maraming tao sa paliparan.
3. Si Nanay ang kumuha sa mga bagahe.
4. Nakalabas sila agad.
5. Kailangan nilang ipakita sa imigrasyon ang kanilang mga pasaporte.
6. Sinundo sila ng kanilang mga kamag.anak.