Pagsasanay 7 A

(Ikalawang aklat sa p.20-21)


bok2_oppgave7.jpg

Isulat ang tamang propesyon.
Hanapin ang tamang salita sa itaas.

1. Nagtuturo ako sa paaralan.
2. Ginagamot ko ang mga sirang ngipin.
3. Gumagawa ako ng mga bahay.
4. Pinapatay ko ang sunog.
5. Nagtratrabaho ako sa tindahan.
  6.Tinutulungan ko ang mga maysakit.