Pagsasanay 5.

(Ikalawang aklat sa p.14)

A. Pagsunod-sunurin ng tama ang mga buwan.


B. Hanapin sa «youtube» ang awiting Enero, Pebreo….. at pakinggan. 

    Pagsamahin sa pamamagitanng guhit ang salitang katumbas sa larawan.